Produkter og tjenester

Det vil være mulig å være medlem i dette forskerlaget, men da må det foreligge dokumentasjon rundt kvalifikasjoner.

Hovedfagsstudenter kan også få medlemskap, men det er først og fremst de som jobber med media og forskning på fulltid i Norge som får medlemskap. Er det andre forhold som dukker opp vil det være en samlet vurdering rundt inngåelse av medlemskap. Det er fastslått i vedtektene om at dette er tilfellet, men det vil være en vurdering rundt alle forspørsler, for vi vil ikke være ekskluderende rundt engasjement eller kompetanse.

Dette er kort fortalt hvem som kan bli medlem i laget, og det er åpninger for pensjonerte medieforskere å holde seg faglig oppdatert gjennom våre publikasjoner og konferanser, selvfølgelig.

Flere hovedfagsoppgaver

Her på våre nettsider har vi publisert flere hovedfagsoppgaver rundt forskningen som har blitt gjennomført. Disse er åpne for alle som kommer innom siden. De er til alles bruk, men det er en selvfølge at det brukes referanser og kildehenvisninger til arbeidet som foreligger.

Norsk Medietidsskrift gis ut på Universitetsforlaget og vil alltid bli gitt ut til aviser og skoler rundt i landet samt alle medlemmer som betaler kontingent. Her på nettsiden vil du også kunne ta en liten kikk i arkivet vårt som har alle tidsskrift siden 1994. Er du på utkikk etter noe gammelt, så er dette det stedet det lønner seg å lete først. Ellers kan du alltid ta kontakt med noen i styret hvis det er noen spesifikk informasjon eller dokumentasjon du trenger.
Det viktigste som skjer i laget i løpet av et år er generalforsamlingen, der vil det bli framlagt ny forskning. Det blir gjort opp en status, og det vil være flittig rapportskriving som alle medlemmer har rett til innsyn på.

Nominasjonslister for valgt inn i styret

Det vil også være muligheter til å sette seg på nominasjonslister for å bli valgt inn i styret. Enten som vara eller som representant. Det vil også være ledervalg ved disse generalforsamlingene for å opprettholde tilliten i Medieforskerlaget.

Det skal alltid være en objektiv tone rundt alt laget foretar seg, og om det viser seg at noen kan ta laget en annen retning. Vi er alltid opptatt av innspillene til våre medlemmer, og det gjelder alle aspekter av laget. Det kan være alternativer til foredragsholdere og lignende.

Her på medieforskerlaget.no vil det være profiler av medieforskere rundt i landet, slik at det skal være enklere å oppdrive deres kontaktinformasjon og for å se hva de driver med. Dette er med på å fremme forskningen vår, og hvis det kan være aktuelt i nyhetssaker skal det være lett å finne oss.

Stiller opp med kommentarer til utspill når det kommer till media

Det er ofte vi stiller opp med kommentarer til utspill når det kommer til media, og da er det litt vanskelig å få kommentert noe hvis vi ikke har kontaktinformasjon og lignende her på siden.

Vi holder for tiden på med en trendanalyse angående sosiale medier, og vi vil etter hvert være klare til å publisere denne til en revisjon. Dette er kanskje den mest spennende forskningen vi har gjort de siste årene, og vi kan ikke vente med å publisere denne rapporten. Tilgangen til sosiale medier har blitt stor, og mediebransjen har måttet endre seg i takt med dette mediet. Mange står overfor store problemer når pengene flyttes fra print til digitale flater, og det handler om å levere et godt produkt uavhengig av plattform.

Det vil være en analyse av de forskjellige kanalene og vi har sett mer på de forskjellige konseptene som finnes innenfor sosiale medier, og måten de tradisjonelle mediehusene tar i bruk disse verktøyene. Det kan være Twitter, Facebook, Instagram og så videre. Det er viktig å nå ut til de som skal ha produktet, samtidig som det skal være lett å bruke.

Største utfordringen for en bransje

Dette er kanskje den aller største utfordringen for en bransje som for ikke lenge siden begynte å bruke datamaskin i utgangspunktet. Forbrukerne blir utålmodige, og dette er noe av det vi forsker på. Vi kan måle effekten av bruken, og for å se hvem som bruker sosiale medier best. Det er greit for media å kunne se hvor de legger sine penger og om de treffer sine målgrupper.

Følg med på siden når rapporten blir publisert, så kan du få laste den ned på direkten. Eller så må du vente på tidsskriftet som også kommer ut etter hvert.

Leave a Comment